نمایش یک نتیجه

باتری اتمی سیلد 70 آمپر سین

ریال۲,۲۸۰,۰۰۰ریال۳,۱۵۰,۰۰۰
عدم نیاز به نگهداری جدا کننده پوشش دار برای حداقل مقاومت الکتریکی در زمان استارت بافت و میکروفیبر ویژه برای