نمایش دادن همه 3 نتیجه

باتری اتمی سیلد 60 آمپر توربو

ریال۱,۹۵۰,۰۰۰ریال۲,۷۰۰,۰۰۰
بهبود راندمان باتری به میزان 15% طراحی درب خروج گاز بدون هیچ گونه نشتی و ایمنی حداکثری بهبود شارژ پذیری

باتری اتمی سیلد 66 آمپر توربو

ریال۲,۱۴۸,۰۰۰ریال۲,۹۷۰,۰۰۰
بهبود راندمان باتری به میزان 15% طراحی درب خروج گاز بدون هیچ گونه نشتی و ایمنی حداکثری بهبود شارژ پذیری

باتری اتمی سیلد 74 آمپر توربو

ریال۲,۴۱۲,۰۰۰ریال۳,۳۳۰,۰۰۰
بهبود راندمان باتری به میزان 15% طراحی درب خروج گاز بدون هیچ گونه نشتی و ایمنی حداکثری بهبود شارژ پذیری